ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดยะลา
1217 view
 Post Date:  19/9/16 - 9:39:am

จังหวัดยะลา สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            สวนขวัญเมือง หรือพรุบาโกย อยู่ที่ถนนเทศบาล ๑ ห่างจากศาลหลักเมืองยะลาประมาณ ๓๐๐ ม. จัดให้เป็นสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดเด่นที่อยู่สระน้ำใหญ่ เนื้อที่ ๖๙ ไร่ ซึ่งเทศบาลเมืองยะลาได้จำลองพื้นที่โดยรอบเป็นหาดทรายและทิวสน

            ถ้ำแม่นางมณโฑ อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลา ๖ กม. บนถนนสายยะลา-ยะหา หรือถึงก่อนวัดถ้ำคูหาภิมุขเพียง ๑ กม. จุดเด่นอยู่ที่สุดปลายถ้ำ ซึ่งมีหินงอกขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายผู้หญิงนั่งสมาธิ

            เขื่อนบางลาง ตั้งอยู่บ้านบางลาง ต.บาเจาะ ห่างจากจ.ยะลาไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ประมาณ ๕๐ กม. แล้วแยกซ้ายเข้าไปอีก ๑๒ กม. บริเวณเหนือเขื่อนมีจุดชมทิวทัศน์มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้สวยงาม

            น้ำตกสุขทาลัย (น้ำตกกือลอง) บนเขาปกโยะ ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔๐ กม. ตามเส้นทางสายยะลา-เบตง แยกซ้ายอีกประมาณ  ๘ กม. มี ๕ ชั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทานนามน้ำตกแห่งนี้ว่า “น้ำตกสุขทาลัย” เป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพสวยงาม และมีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำได้

            น้ำตกธารโต อยู่ที่ต.ถ้ำทะลุ ห่างจากตัวเมืองยะลาไปตามถนนสายยะลา-เบตง (ทางหลวง ๔๑๐) กม.ที่ ๔๗-๔๘ มีทางแยกขวาไปอีกราว ๑ กม. เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ๗ ชั้น มองเห็นเป็นทางน้ำที่ไหลลดหลั่นมาจากภูเขาสูง มีพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจมากมายรวมทั้งต้นศรียะลา หรืออโศกเหลืองซึ่งจะออกดอกชูช่อสีเหลืองสวยงามในราวเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

            หมู่บ้านซาไก อยู่ที่หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแหร ห่างจากตัวจ.ยะลาไปทางเบตงประมาณ ๘๐ กม. ด้านขวามือมีทางเข้าไปยังหมู่บ้านอาศัยของชนเผ่าชื่อ “เงาะซาไก”

            ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูงประมาณ ๙ ม. เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

            บ่อน้ำร้อนเบตง อยู่ในหมู่บ้านจะเราะปะไร ต.ตาเนาะแมเราะ ก่อนถึงอ.เบตง ๕ กม. บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ มีทางแยกขวาไปอีก ๘ กม.

            น้ำตกอินทสร อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง ๑๕ กม. หรือเลยจากบ่อน้ำร้อนเบตงไปอีก ๒ กม. เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากภูเขา รอบบริเวณปกคลุมด้วยป่าไม้ร่มรื่นและมีแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำเล่นและพักผ่อนได้เป็นอย่างดี

           

 

ไหว้พระขอพร

            พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตงบริเวณวัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม

            พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข หรือ วัดหน้าถ้ำ ตั้งอยู่ที่ต.หน้าถ้ำ ห่างจากตัวเมือง ๘ กม. ตามเส้นทางไปอ.ยะหา