ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนราธิวาส
602 view
 Post Date:  15/9/16 - 8:59:am

จังหวัดนราธิวาส  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            มัสยิดกลาง (เก่า) มัสยิดกลางหลังเก่านี้ ชื่อว่า มัสยิดยุมอียะห์ หรือ มัสยิดรายอ ตั้งอยู่ทางเหนือของตัวเมืองห่างจากศาลากลางจังหวัดขึ้นไปตามถนนพิชิตบุรุงก่อนถึงหอนาฬิกาเล็กน้อย เป็นมัสยิดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนราธิวาส และเป็นที่ตั้งของสุสานเจ้าเมืองเก่า          

            มัสยิดกลาง (ใหม่) ตั้งอยู่ที่บ้านบางนรา ก่อนถึงหาดนราทัศน์ เป็นมัสยิดกลางประจำจังหวัดแห่งที่ ๒ สร้างเป็นอาคาร ๓ ชั้น แบบอาหรับ ชั้นล่างจะเป็นห้องประชุมใหญ่ ห้องทำละหมาดอยู่ ๒ ชั้นบน มีหอสูงส่งสัญญาณอาซานเรียกชาวมุสลิมเข้ามาละหมาด

            วนอุทยานอ่าวมะนาว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง ตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ (นราธิวาส-ตากใบ) ประมาณ ๓ กม. และมีทางแยกไปสู่หาดอีก ๓ กม. เป็นชายหาดยาวต่อเนื่องจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจังหวัดปัตตานี

            หมู่บ้านยะกัง เป็นชุมชนเก่าตั้งแต่นราธิวาสยังเป็นหมู่บ้านบางนรา ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตผ้าปาเต๊ะ หรือผาบาติก อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ (อ.เมือง-อ.ระแงะ) ระยะทางประมาณ ๔ กม. เลี้ยวเข้าถนนยะกัง ๑ ซอย ๖ ประมาณ ๗๐๐ ม.

            ด่านสุไหงโกลก อยู่ห่างจากสถานีรถไฟสุไหงโกลก ประมาณ ๑ กม. จากตัวเมืองนราธิวาสไปอ.สุไหงโกลก มี ๒ เส้นทาง คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ (นราธิวาส-ระแงะ) แล้วแยกซ้ายที่บ้านมะนังตายอ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๖ ผ่านอ.สุไหงปาดีเข้าสู่อ.สุไหงโกลก หรืออาจใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ จากตัวเมืองนราธิวาสไปยังอ.ตากใบ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข ๔๐๕๗ (ตากใบ-สุไหงโกลก) เป็นระยะทาง ๖๖ กม.

            น้ำตกฉัตรวาริน อยู่ที่ต.โต๊ะเด็ง ไม่ไกลจากตัวเมือง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๖ ถึงโรงพยาบาลสุไหงปาดีแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอีก ๖ กม. เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำตลอดปี

            อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี สมัยก่อนเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาสันกาลาคีรีที่แบ่งเขตแดนไทย-มาเลเซีย เคยเป็นที่ซ่องสุมของผู้ก่อการร้าย จึงไม่ค่อยมีผู้ใดเข้ามาสัมผัสความมหัศจรรย์ของผืนป่าดงดิบแห่งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ กรมป่าไม้จึงจัดตั้งวนอุทยานน้ำตกปาโจและกลายมาเป็นอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๒๙๔ ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของนราธิวาส ยะลาและปัตตานี

 

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดชลธาราสิงเห ตั้งอยู่หมู่ ๓ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ หลวงพ่อแดงวัดเชิงเขา ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ บ้านเชิงเขา ต.ปะลุกาสาเมาะ

            หลวงพ่อแดงวัดเชิงเขา ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ บ้านเชิงเขา ต.ปะลุกาสาเมาะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทาง จ.ปัตตานีประมาณ ๑๓ กม. มีทางแยกจากถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายที่บ้านต้นไทรระยะทาง ๕.๕ กม.