ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดแพร่
803 view
 Post Date:  12/9/16 - 9:01:am

แพร่  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อำเภอเมือง

            วัดหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนคำลือ ซอย ๑ ตำบลในเวียง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่

            วัดพระนอน อยู่ใกล้วัดหลวงบนถนนพระนอนเหนือ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์

            วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนเจริญเมือง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด พระเจดีย์ยิ่งเมือง ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ และรอยพระพุทธบาทจำลอง

            หลักเมืองจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนถนนคุ้มเดิมย่านกลางเมือง

            วัดสระบ่อแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนริมคูเมือง

            วัดจอมสวรรค์ ตั้งอยู่บนถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว

            วนอุทยานแพะเมืองผี ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำชำ

            วัดพระธาตุช่อแฮ อยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่ไปตามถนนช่อแฮประมาณ ๙ กิโลเมตร

            วัดพระธาตุจอมแจ้ง อยู่ในท้องที่ตำบลช่อแฮ เลยพระธาตุช่อแฮไป ๙ กิโลเมตร

            อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดแพร่ประมาณ ๔ กิโลเมตร

            อ่างเก็บน้ำแม่มาน อยู่ห่างจากตัวเมือง ๒๐ กิโลเมตร ตามถนนแพร่-สูงเม่น-เด่นชัย

           

อำเภอสูงเม่น

            พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (บ้านฝ้าย) ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนแพร่-สูงเม่น ประมาณ ๓ กิโลเมตร

            วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง อยู่ที่ตำบลดอนมูล เลี้ยวซ้ายที่บ้านหัวดง เข้าไป ๗๐๐ เมตร

           

อำเภอเด่นชัย

            วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ตั้งอยู่ที่ ม.๙ ต.เด่นชัย ห่างจากอำเภอเด่นชัย ๓ กิโลเมตร

           

อำเภอลอง

            อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและหน้าผา

            สวนหินมหาราช อยู่ตรงบริเวณทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ

            ภูเขาหินปะการัง อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๘-๑๙

            วัดพระธาตุศรีดอนคำ อยู่เลยที่ว่าการอำเภอลงไปเล็กน้อย

            สวนป่าผาลายคำ อยู่ใกล้กับหน่วยจัดการป่าไม้แม่ต้า

 

อำเภอวังชิ้น

            อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สถานที่ที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้แก่ น้ำแม่เกิ๋งหลวง และแม่เกิ๋งน้อย บ่อน้ำร้อนแม่จอก

           

อำเภอร้องกวาง

            ถ้ำผานางคอย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓๔ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแพร่-ร้องกวาง

            น้ำตกห้วยโรง หรือน้ำตกห้วยลง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางเหนือ ๖๐ กิโลเมตร

           

อำเภอสอง

            พระธาตุพระลอ อยู่ที่ตำบลบ้านกลาง สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงความรักอมตะของพระลอแห่งนครแมนสรวง และพระเพื่อน พระแพงแห่งเมืองสรอง

            อุทยานลิลิตพระลอ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลาง ในเส้นทางไปพระธาตุพระลอ

            อุทยานแห่งชาติแม่ยม มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๒๘๔,๒๑๘ ไร่ ครอบคลุมท้องที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และอำเภองาว จังหวัดลำปาง

            แก่งเสือเต้น อยู่หน้าที่ทำการอุทยานฯ เป็นเกาะแก่งธรรมชาติในแม่น้ำยม

            ดงสักงาม ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๖ กิโลเมตร เป็นผืนป่าสักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

            จุดชมวิวเหมืองแร่แบไรต์เก่า อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ ๙ กิโลเมตร

            หล่มด้ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ปุง-แม่เป้า ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร