ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนครสวรรค์
1725 view
 Post Date:  2/9/16 - 8:56:am

นครสวรรค์  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อำเภอเมือง

            บึงบอระเพ็ด เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง

            วัดจอมคีรีนาคพรต อยู่บนยอดเขาบวชนาค ระหว่างเชิงสะพานเดชาติวงศ์และค่ายจิรประวัติ

            อุทยานสวรรค์ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลนครสวรรค์

            ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่บริเวณชุมชนชาวปากน้ำโพ

            วัดเกรียงไกรกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลเกรียงไกร ริมฝั่งแม่น้ำน่าน

            วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) ตั้งอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ ห่างจากตัวเมือง ๓ กิโลเมตร  

            วัดวรนาถบรรพต (เขากบ) เป็นวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาและเชิงเขากบ

            วัดนครสวรรค์ (วัดหัวเมือง) ตั้งอยู่ที่ถนนสวรรค์วิถี ปากซอย ๒๗ เป็นที่ประดิษฐานพระผู้ให้อภัยยิ่งหรือพระหันหลังให้กัน

            หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในบริเวณสถาบันราชภัฏนครสวรรค์

            ถ้ำบ่อยา (วัดเทพนิมิตทรงธรรม) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหินก้อน ต.หนองกรด

            เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน อยู่ในท้องที่หมู่ ๒ ตำบลจันเสน

 

อำเภอตากฟ้า

            วัดถ้ำพรสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพยนต์ มีถนนลาดยางระยะทางจากตัวจังหวัด ๑๐๕ กิโลเมตร

            น้ำตกวังน้ำวิ่ง ตั้งอยู่ที่ต.ลำพยนต์ ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร

           

อำเภอโกรกพระ

            เขาถ้ำพระ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ ตำบลเนินศาลา

            วัดบางมะฝ่อ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยา

 

อำเภอบรรพตพิสัย

            เขาหน่อ-เขาแก้ว อยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน

 

อำเภอพยุหะคีรี

            เมืองโบราณโคกไม้เดน อยู่ที่ตำบลท่าน้ำอ้อย

 

อำเภอไพศาลี

            เมืองเก่าเวสาลี สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี

            รอยพระพุทธบาท มีรูปลักษณะเป็นแผ่นหินชนวนสีเขียวแกะสลัก อัญเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยา

            แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท ตำบลโพธิ์เป็นแหล่งค้นพบภาชนะเครื่องใช้ทั้งแบบโลหะและแบบดินเผาของคนโบราณ

            ป่าไพศาลี บริเวณเทือกเขาสอยดาวในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว

            พุทธศาสนสถานหลวงพ่อคำ ประดิษฐานอยู่ที่วัดสระทะเล ตำบลโคกเดื่อ กิ่งอำเภอแม่วงก์

            อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ครอบคลุม ๒ จังหวัด คือจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

            ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาโมโกจูสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ น้ำตกแม่เรวา น้ำตกแม่ลีวา น้ำตกแม่กี ทุ่งหินเทิน