ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงราย
1139 view
 Post Date:  2/9/16 - 8:49:am

เชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อำเภอเมือง

            อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตั้งอยู่บริเวณทางแยกไปอำเภอแม่จัน

            กู่พระเจ้าเม็งราย ตั้งอยู่หน้าวัดง่าเมือง บนดอยง่าเมือง เป็นอนุสาวรีย์ที่บรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราชผู้สร้างเมืองเชียงราย

            สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ ๘ กิโลเมตร บนเส้นทางเชียงราย-แม่จันเข้าไปทางด้านหลังสถาบันราชภัฏ

            วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ (น้ำตกตาดหมอก) สูงถึง ๗๐ เมตร อยู่บนเทือกเขาดอยช้าง ตำบลแม่กรณ์

 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง

            ดอยแม่สลอง มีดอกนางพญาเสือโคร่ง บานสะพรั่งตลอดแนวทางขึ้นดอย ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์

            พระตำหนักดอยตุง อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ๖๐ กิโลเมตร เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            สวนแม่ฟ้าหลวง อยู่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ มีดอกไม้เมืองหนาวและไม้มงคลต่างๆ

            สถูปดอยช้างมูบ บนดอยช้างมูบ ริมถนนสายพระธาตุดอยตุง บ้านผาหมี ห่างจากทางแยกวัดน้อยดอยตุงประมาณ ๔ กิโลเมตร

            พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณ กม. ที่ ๑๗.๕ บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๙ เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า

 

อำเภอแม่สาย

            อำเภอแม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ๖๑ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๐ เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทยติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่า โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน

            ถ้ำผาจม อยู่ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศเหนือประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ติดกับแม่น้ำแม่สาย ปัจจุบันมีรูปปั้นของพระอาจารย์ มั่น ภูริทตโต ประดิษฐานไว้บนดอยด้วย ภายในถ้ำผาจมมีหินงอกหินย้อยอยู่ตามผนังและเพดานถ้ำ สวยงามวิจิตรตระการตา

 

อำเภอเชียงแสน

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียงและการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อและชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต้น

            สบรวก หรือ ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำ อยู่ห่างจากเชียงแสนไปทางทิศเหนือ ๙ กิโลเมตร

            อุทยานสามเหลี่ยมทองคำและหอพิพิธนิทัศน์ เป็นสถานที่จัดแสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองคำ

 

อำเภอเวียงแก่น

            ดอยผาตั้ง เป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกได้ตลอดปี ใช้เส้นทางเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ้านต้า-ทางหลวงหมายเลข ๑๒๓๓, ๑๑๗๓ และ ๑๑๕๒ และปางหัด-ดอยผาตั้ง

            ภูชี้ฟ้า อยู่ห่างจากดอยผาตั้ง ๒๕ กิโลเมตร มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า มีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว

 

อำเภอพาน

            พระธาตุจอมแว่ อยู่บนภูเขาจอมแว่ตำบลเมืองพาน

            อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่ใจ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อำเภอเวียงป่าเป้า

            บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ อยู่ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

            อุทยานแห่งชาติขุนแจ อยู่บนเส้นทางสายเชียงใหม่-เชียงราย ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สถานที่น่าสนใจภายในอุทยาน เช่น น้ำตกแม่โถ น้ำตกขุนแจ ดอยมด ดอยลังกา

 

 

ไหว้พระขอพร

            อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช กู่พระเจ้าเม็งราย พระธาตุดอยดุง วัดพระสิงห์ วัดพระธาตุดอยทอง วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ อ.เมือง วัดป่าสัก วัดพระธาตุผาเงา