ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดกำแพงเพชร
507 view
 Post Date:  2/9/16 - 8:47:am

กำแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ ๕ กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ ๓๖๐ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง

            สถานที่ที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ

            โบราณสถานฝั่งตะวันออกอยู่ในเขตกำแพงเมือง

            วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร

            วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัดพระแก้ว

            สระมน เป็นสระรูปสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ ๑๖ เมตร รอบสระมีคันดินคูน้ำล้อมรอบ จากการขุดค้นที่บริเวณนี้พบเศษกระเบื้องมุงหลังคา เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องประดับ

            ศาลพระอิศวร ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัด

            กำแพงเมืองกำแพงเพชร

            โบราณสถานบริเวณนครชุมหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง

            วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครชุม

            วัดซุ้มกอ เป็นวัดขนาดเล็กอยู่ทางทิศใต้ของเมืองนครชุม

            กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ก่อนถึงตัวเมืองกำแพงเพชร

            วัดเจดีย์กลางทุ่ง ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีขนส่งกำแพงเพชร

            วัดหนองพิกุล    

            โบราณสถานนอกเมือง หรือเขตอรัญญิก

            วัดพระนอน มีกำแพงศิลาแลงปักล้อมรอบวัดไว้ทั้ง ๔ ด้าน ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำสี่เหลี่ยม มีห้องอาบน้ำและศาลาน้ำ ฐานและเสาเป็นศิลาแลงมีทางเท้าปูด้วยศิลาแลง มีโบสถ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า ด้านหลังเป็นวิหารพระนอน ก่อสร้างด้วยเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ หลักฐานทางประติมากรรมที่พบคือ ใบเสมารูปเทพพนม พาลีกับทรพี สันนิษฐานว่าสลักขึ้นในสมัยอยุธยา

            วัดพระสี่อิริยาบถ หรือวัดพระยืน วัดนี้มีบ่อน้ำและที่อาบน้ำอยู่หน้าวัดเช่นเดียวกับวัดพระนอน

            วัดพระสิงห์ ถัดจากวัดพระสี่อิริยาบถไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๐๐ เมตร

            วัดช้างรอบ เป็นวัดที่สร้างบนยอดเนิน มีพระเจดีย์ทรงลังกา ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน

            วัดอาวาสใหญ่ ด้านหน้าสุดนอกกำแพงแก้วมีบ่อน้ำใหญ่ เรียก “บ่อสามแสน” เพราะน้ำในบ่อนี้ไม่เคยแห้ง

            วัดช้าง เป็นวัดที่มีคูน้ำล้อมรอบ มีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธาน ฐานสี่เหลี่ยม มีช้างล้อมรอบ ๑๖ เชือก มีเจดีย์รายวิหารจตุรมุข และกำแพงล้อมรอบ

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดำริห์ อำเภอคลองลาน

            อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองน้ำไหล และตำบลโป่งน้ำร้อน มีเนื้อที่ ๑๘๗,๕๐๐ ไร่ เป็นป่าต้นน้ำของลำน้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก คลองลาน ไหลรวมกันสู่แม่น้ำปิง

            สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ เช่น น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล แก่งเกาะร้อย

            อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุม ๒ จังหวัด คือจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

            สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ เช่น แก่งผานางคอย จุดชมวิว ช่องเย็น ยอดเขาโมโกจู น้ำตกแม่กระสา น้ำตกแม่รีวา น้ำตกแม่กี น้ำตกนางนวล และน้ำตกเสือโคร่ง

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ ศาลพระอิศวร วัดพระบรมธาตุ วัดซุ้มกอ วัดเจดีย์กลางทุ่ง วัดหนองพิกุล