ค้นหาข้อมูล
ไฟตก ไฟเกินอย่างต่อเนื่อง (Under and Over Voltage)
2346 view
 Post Date:  30/6/21 - 3:51:pm

ไฟตก ไฟเกินอย่างต่อเนื่อง (Under and Over Voltage)


ไฟตก ไฟเกินอย่างต่อเนื่อง (Under and Over Voltage) มักจะเกิดขึ้นได้ทั้งในเมืองและในชนบทที่ห่างไกล สาเหตุอาจมาจากการใช้กำลังไฟฟ้าไม่เหมาะสมกับแหล่วงจ่ายไฟฟ้า
ในสายเดียวกัน บางเวลาผู้ใช้กำลังไฟฟ้ามาก แรงดันไฟฟ้าจะลดลงและบางเวลาในวันเดียวกันนั้น ผู้ใช้อาจจะทำให้แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นได้
               ปัญหาไฟตกมักจะเกิดจากการที่มีการใช้พลังงานมาก ซึ่งอาจเกิดจากมีโหลดมากเกินไป หรือสายไฟมีขนาดเล็กไป
โดยไฟตกลงประมาณ 15%
               ปัญหาไฟเกินมักจะก่อความเสียหายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า สาเหตุอาจมาจากการจ่ายไฟผิดปกติหรือเกิดจากการ
เปิดโหลดขนาดใหญ่