ค้นหาข้อมูล
ไฟเกินชั่วขณะ (Surge Voltage)
2342 view
 Post Date:  30/6/21 - 3:48:pm

ไฟเกินชั่วขณะ (Surge Voltage)


ไฟเกินชั่วขณะ (Surge Voltage) มักจะเกิดจากการปิดสวิทซ์ของโหลดขนาดใหญ่หรือเกิดจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า เนื่องมาจากฟ้าผ่าลงสายไฟฟ้า
จะทำให้เกิดไฟฟ้าสูงชั่วขณะเป็นปัญหาที่รุนแรงพอสมควร พอที่อาจจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายได้
แม้จะมี Fuse หรือ Circuit Breaker ป้องกันระบบอยู่ แต่ก็จะยังมีช่วงเวลาการ Trip ของระบบป้องกันที่อาจทำให้ระบบขัดข้อง
ได้ก่อนตัดวงจร ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่คือ เครื่องเสีนอายุการใช้งานของเครื่องสั้นลง