ค้นหาข้อมูล
ปัญหาไฟตกชั่วขณะ (Sag Voltage)
1968 view
 Post Date:  30/6/21 - 3:46:pm

ปัญหาไฟตกชั่วขณะ (Sag Voltage)


ปัญหาไฟตกชั่วขณะ (Sag Voltage) หรือ Voltage Drop จะเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ มักจะเกิดจากการใช้กำลังไฟฟ้ามากเกินขนาดที่สาย Main หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
จ่ายไฟจะจ่ายให้ได้ เช่น การเดินเครื่องจักรใหญ่ ช่วงการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ขนาดใหญ่
จะทำให้ไฟตกลงชั่วขณะได้