ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเพชรบุรี
414 view
 Post Date:  17/8/16 - 2:13:pm

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) นับเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรี แต่เดิมชาวบ้านเรียกภูเขานี้ว่า “เขาสมน” ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ทรงพอพระราชหฤทัยกับทิวทัศน์ของที่นี่ พระองค์จึงโปรดฯ สร้างพระราชวังขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ และพระราชทานนามว่า พระนครคีรี แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่า เขาวัง

            หาดชะอำ หากมาถึงเพชรบุรีนักท่องเที่ยวต่างมุ่งตรงมายังที่นี่ ชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี แต่ก่อนชะอำเป็นเพียงตำบลหนึ่งเท่านั้น แต่ด้วยความสวยงามของหาดชะอำ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ จึงได้มาบุกเบิกให้ชะอำเป็นที่พักผ่อนของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ตั้งแต่นั้นมาชะอำจึงเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น และยกฐานะให้เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี

            หาดเจ้าสำราญ ในอดีตหาดเจ้าสำราญเป็นชายหาดที่มีความสำคัญมาก แต่เจริญถึงขีดสุดในสมัยรัชกาลที่ ๖ เพราะพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักที่ประทับขึ้นริมหาด เพื่อเป็นที่พักผ่อนพระราชอิริยาบถ และพระราชทานนามว่า พระตำหนักหาดเจ้าสำราญ ต่อมารื้อไปสร้างใหม่ที่บริเวณอำเภอชะอำ เรียกชื่อว่า “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”

            พระรามราชนิเวศน์ หรือ พราะราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่ต.บ้านหม้อ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์ สำหรับประทับแรมในฤดูฝน แต่พระราชวังแห่งนี้กลับแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระองค์ทรงพระราชทานนามว่า พระที่นั่งศรเพ็ชรปราสาทจากนั้นเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น พระรามราชนิเวศน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่รับรองแขกเมือง แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนฝึกหัดครูเกษตรกรรม โรงเรียนประชาบาลประจำตำบล

            หาดปึกเตียน ห่างจากหาดเจ้าสำราญไปทางใต้ประมาณ ๗ กม. เสน่ห์ของที่นี่นอกจากจะเป็นหาดทรายขาว สะอาด นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานแล้ว รูปปั้นพระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร สุดสาคร และม้านิลมังกร ยังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมหาดปึกเตียนทุกช่วงฤดู

            หุบกะพง โครงการนี้สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนไม่มีที่ดินทำกินพระองค์จึงมีรับสั่งให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดหาที่ดินในพื้นที่ จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน คณะกรรมการได้เลือกที่ดินบริเวณหุบกะพง เพื่อแบ่งที่ดินให้เกษตรกรทำการเพาะปลูก เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ จนตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง และศูนย์ศิลปาชีพป่านศรนารายณ์หุบกะพง นักท่องเที่ยวสามารถซื้อผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ และหญ้าแฝกได้จากที่นี่

            เขื่อนแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดินที่มีความงามตามธรรมชาติไม่แพ้เขื่อนใดๆ นักท่องเที่ยวที่อยากหามุมพักผ่อนแบบสบายๆ ที่นี่เป็นทางเลือกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

            ถ้ำเขาหลวง อยู่บนเขาหลวง ห่างจากเข้าวังประมาณ ๕ กิโลเมตร ถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชรบุรีเพราะเมื่อครั้งอดีตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระพาสและทรงโปรดถ้ำแห่งนี้มาก เสน่ห์ของที่นี่นอกจากจะมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ภายในถ้ำยังมีแสงอาทิตย์รำไรเข้ามาภายในถ้ำทำให้เกิดแสงสลัวงดงามจับตา

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดใหญ่สุวรรณาราม อยู่ที่ถนนพงษ์สุริยา ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๑ กม. วัดกุฏิ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเค็ม วัดพุทธไสยาสน์ ตั้งอยู่เชิงเขาวังด้านทิศใต้ ถนนคีรีรัฐยา ไม่ไกลจากศาลหลักเมือง วัดเขาบันไดอิฐ ห่างจากเขาวังประมาณ ๒ กม. วัดมหาธาตุวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๕๐๐ เมตร วัดกำแพงแลง ตั้งอยู่ที่ถนนพระทรง