ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนครปฐม
485 view
 Post Date:  17/8/16 - 1:17:pm

ถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิม การก่อสร้างเจดีย์ครอบองค์ใหม่เสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ รวมเวลาก่อสร้าง ๑๗ ปี

            พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชวังสนามจันทร์) ตั้งอยู่ในตัวเมือง ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๒ กิโลเมตร พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๔๕๐

            พระประโทณเจดีย์ เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในวัดพระประโทณเจดีย์ ต.พระประโทน อยู่ห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปตามถนนเพชรเกษมทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ ๒ กม. รูปทรงเดิมของพระประโทณเจดีย์ เป็นทรงโอคว่ำตามลักษณะของเจดีย์สมัยทวารวดี ในบริเวณมีการขุดพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก

            พุทธมณฑล เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่ ต.ศาลายา พุทธมณฑลเป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๐ เนื่องในโอกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง ๒,๕๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า “พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์”

            สวนสามพราน เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๓๒ กม. อยู่ติดแม่น้ำนครชัยศรี ภายในจัดตกแต่งเป็นสวนดอกไม้นานาชนิดและจำลองหมู่บ้านไทยให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม

            ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่ ๓๐ ห่างจากสวนสามพราน ๑ กม. เป็นสวนสัตว์นานาชนิด ทุกวันจะมีการแสดงโชว์ของช้าง การแสดงช้างประกอบเสียงการจับจระเข้ด้วยมือเปล่า และการแสดงมายากล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๒๒๘๔-๐๒๗๓, ๐-๒๒๘๔-๑๘๗๓

            ตลาดน้ำวัดลำพญา ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดลำพญา ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นแหล่งรวมพืชผักผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น เครื่องจักสาน ผ้าทอ และอาหารราคาถูก นอกจากนี้บริเวณหน้าวัดมีปลานานาชนิดชุกชุม เช่น ปลาสวาย ปลากระแห ปลาแรด ปลาเทโพ

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดพระงาม (วัดโสดาพุทธาราม)ต.นครปฐม วัดธรรมศาลา ต.ธรรมศาลา วัดพระเมรุ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม วัดพระประโทณเจดีย์ ต.พระประโทน วัดดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม วัดไร่ขิง ตั้งอยู่ที่ต.ไร่ขิง วัดกลางบางแก้ว ตั้งอยู่ที่ต.นครชัยศรี

 

 

เทศกาลงานประเพณี

            งานเทศกาลอาหาร และผลไม้นครปฐม จัดขึ้นประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์

            งานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้างและประกวดราชินีช้าง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี ที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

            งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง จัดขึ้นที่วัดไร่ขิง อำเภอสามพรานระหว่างวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ถึงวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี

            งานประเพณีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น ๑๒ ค่ำ ถึง แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปีบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์