ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนครนายก
602 view
 Post Date:  17/8/16 - 1:14:pm

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            อุทยานวังตะไคร้หรือจุมภฏ-พันธ์ทิพย์อุทยาน ตั้งอยู่ที่ต.หินตั้ง น้ำตกวังตะไคร้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามยังเป็นที่ศึกษาหาความรู้ทางพฤกษศาสตร์ เพราะที่นี่มีสวนผลไม้ สวนดอกไม้ สวนปาล์ม สวนต้นไม้ในวรรณคดีไว้ให้นักท่องเที่ยวศึกษา ปัจจุบันอุทยานวังตะไคร้ หรือจุมภฏ-พันธ์ทิพย์อุทยาน เป็นสมบัติของมูลนิธิจุมภฏพันธ์ทิพย์

            น้ำตกนางรอง ตั้งอยู่ที่ ต.หินตั้ง น้ำตกนางรองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง จึงจะเป็นน้ำตกขนาดกลาง ธารน้ำตกที่นี่ไม่สูงมากนักแต่รับรองได้ว่าน้ำตกนางรองมีความสวยงามตามธรรมชาติไม่แพ้ที่ใดๆ

            น้ำตกสาริกา เป็นน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ต.สาริกา ที่นี่เคยเป็นที่บำเพ็ญศาสนธรรมของอาจารย์มั่น ภูริทตโต เกจิอาจารย์ชื่อดัง แต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คลาคล่ำไปด้วยผู้ที่มาชมความงามของน้ำตกแห่งนี้ ด้วยความเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีผาน้ำตกถึง ๙ ชั้น จึงทำให้สายน้ำไหลตกทอดลงมาอย่างสวยงาม นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวชมในช่วงฤดูฝน เพราะจะมีน้ำมาก

            น้ำตกลานรัก หรือ น้ำตกตาดหินกอง ตั้งอยู่ในต.พรหมมณี น้ำตกลานรักสวยงามและแปลกตากว่าที่อื่นเพราะเกิดจากสายน้ำเล็กๆ ไหลรวมผ่านลานหินที่เรียงรายลดหลั่นเป็นชั่นๆ ก่อนจะพุ่งผ่านเป็นทางยาวตรงเชิงเขาเตี้ยๆ นักท่องเที่ยวต้องมาชมความงามในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนเพราะจะมีน้ำมาก และนักท่องเที่ยวจะได้เล่นน้ำได้อย่างชุ่มฉ่ำ

            โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ร.ร.นายร้อย จ.ป.ร.) ตั้งอยู่ที่ ต.พรหมมณี บริเวณโรงเรียนติดกับเขาชะโงก นอกจากที่นี่จะเป็นสถานที่ศึกษาของผู้ที่จะรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพไทย ภายในบริเวณโรงเรียนนายร้อยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และที่นี่ยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินและสนุกสนาน สถานที่น่าสนใจภายใน ร.ร.นายร้อย จ.ป.ร. ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลาวงกลม หรือศาลาลม อาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร. ๑๐๐ ปี ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน

            เมืองโบราณดงละคร ตั้งอยู่ที่ต.ดงละคร แต่เดิมเรียกกันว่า “เมืองลับแล” เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณสมัยทวารวดีและขอม ที่นี่ปรากฏหลักฐานถึงการสร้างเมือง เช่น เศษภาชนะดินเผา ภาชนะเคลือบสีฟ้า เศียรพระพุทธรูปกะไหล่ทอง สถูปศิลาแลง แหวนสำริด กำไลสำริด ซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญ กรมศิลปากรจึงขึ้นทะเบียนให้เมืองโบราณดงละครเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘

 

ไหว้พระขอพร   

            วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ) ต.นครนายก อ.เมือง วัดใหญ่ทักขิณาราม ตั้งอยู่ที่ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง วัดพราหมณี ตั้งอยู่ต.สาริกา อ.เมือง วัดป่าศรีถาวรนิมิต ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี

 

เทศกาลงานประเพณี

            งานวันมะปรางหวานและของดีนครนายก จัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

            งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับองครักษ์ จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี งานนี้จัดขึ้นบริเวณคลอง ๑๕ ต.บางปลากด อ.องครักษ์

            งานนครนายกมรดกธรรมชาติ จัดช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมของทุกปีบริเวณถนนสุวรรณศร

            งานประเพณีสารทไทยและแข่งเรือยาวประเพณี จัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี บริเวณริมคลอง ๒๙ ที่วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์

            งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ จัดขึ้นในช่วงแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือตรงกับวันออกพรรษาของทุกปี จะมีพระสงฆ์จำนวน ๑๐๙ รูป มารับบิณฑบาตโดยเดินลงมาจากมณฑปวัดเขานางบวช