ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดชัยนาท
1108 view
 Post Date:  17/8/16 - 1:13:pm

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            สวนนกชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดชัยนาท ด้วยเป็นสวนนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีพันธุ์นกต่างๆมากมายคอยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงาม ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (๐๕๖)๔๑๑-๔๑๓

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี อยู่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร พิพิธภัณฑ์ที่นี่มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ มี ๒ ชั้นด้วยกัน โดยชั้นบนจัดแสดงพระพิมพ์สมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยปัจจุบัน ส่วนชั้นล่างจัดแสดงพระพุทธรูปสังคโลก เครื่องประดับ และเครื่องมือเครื่องใช้โบราณ สอบถามที่โทร. ๔๑๑-๔๖๗

            วัดธรรมามูลวรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนไหล่เข้าธรรมามูล ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาภายในวิหารของวัดมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติประทับบนฐานรูปดอกบัว มีรูปพระธรรมจักรปรากฏอยู่กลางฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวา ส่วนพระอุโบสถรายล้อมด้วยใบเสมาที่ทำจากศิลาทรายสีแดงและมีสลักลวดลายที่สวยงาม

            หลวงปู่ศุข เป็นพระที่มีชื่อเสียงทางเวทมนตร์ คาถา ซึ่งหลวงปู่ศุขได้สร้างพระเครื่องขึ้นมา จนประชาชนนิยมเช่าไปสักการบูชา ชาวบ้านเรียกพระเครื่องของหลวงปู่ศุขว่า “หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า” นอกจากพระเครื่องที่เป็นพระสักการบูชาแล้ว ตามผนังของพระอุโบสถ ยังมีภาพพุทธประวัติ ฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชมพร เขตอุดมศักดิ์ให้ประชาชนได้ชื่นชมในความอัจฉริยภาพของพระองค์

            เขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงเดือนมกราคม ภาพนกเป็ดน้ำนับหมื่นๆ ตัว บินร่อนถลาเหนือเขื่อนทำให้เขื่อนแห่งนี้กลายเป็นจุดสนใจให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมที่เขื่อนแห่งนี้

 

 

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดพิชัยนาวาส (วัดบันเชี่ยน) ต.บ้านเชี่ยน วัดพระแก้ว ต.แพรกศรีราชา วัดพระมหาธาตุ ต.แพรกศรีราชา วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่เลยวัดมหาธาตุไปประมาณ ๓๐๐ เมตร วัดกรุณา เป็นวัดที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา ตรงข้ามบ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา วัดอินทาราม (ตลุก) ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ต.มะขามเฒ่า วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตั้งอยู่ที่บ้านท้ายเมือง วัดธรรมามูลวรวิหาร ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล ต.ธรรมามูล