ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดฉะเชิงเทรา
538 view
 Post Date:  17/8/16 - 1:11:pm

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) นักปราชญ์ภาษาไทยคู่พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาศรีสุนทรโวหารได้แต่งแบบเรียนภาษาไทยไว้หลายตำรา จนกลายเป็นแบบเรียนให้ลูกหลานได้ใช้ศึกษา และแบบเรียนที่ท่านแต่งขึ้นนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเยาวชนไทยในยุคนั้น

            วัดโสธรวรารามวรวิหาร เดิมชื่อว่า “วัดหงส์” เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา

            ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา อยู่ที่ถนนรุพงษ์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ป้อมเมืองฉะเชิงเทรามีปืนใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ตามกำแพง ที่นี่เคยใช้เป็นที่ตั้งมั่นของกองทัพในการปราบกบฏอั้งยี่

            สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด เป็นสวนสาธารณะที่มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางสวนร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ให้ประชาชนได้มานั่งพักผ่อน

            เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ ประดิษฐานอยู่ที่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา ถนนศุภกิจ เป็นรูปยืนองค์ลอย ทำจากเซรามิก เมื่อปี ๒๕๔๐ มีคนพบลอยน้ำมาติดฝั่งบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงชาวแปดริ้วจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้

            เขาหินซ้อน เป็นภูเขาที่มีความสูงไม่มากนัก เสน่ห์ของที่นี่คือมีหินขนาดน้อยใหญ่รูปทรงต่างๆ เรียงรายอย่างสวยงาม นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหาดูได้ยาก ที่นี่ยังจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการจัด “สวยรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ” และเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ทุกวัน

            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครอบคลุมพื้นที่ถึง ๕ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และปราจีนบุรี นับเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของภาคตะวันออกนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย ทั้งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราเอง และจังหวัดใกล้เคียง

 

ไหว้พระขอพร   

            วัดพระธาตุวาโย ตั้งอยู่หมู่ ๒ ต.ลาดกระทิง วัดแจ้ง ตั้งอยู่บริเวณตลาดบางคล้า วัดโพธิ์บางคล้า อ.เมือง วัดสัมปทวน ตั้งอยู่ถนนศุภกิจ วัดอุทัยภาติการาม (วัดซำปอกง) ตั้งอยู่ถนนศุภกิจ วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) ตั้งอยู่ตำบลบ้านใหม่ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์) อยู่ตำบลหน้าเมือง