ค้นหาข้อมูล
ตาแดง , ตาแดงมีอาการอย่างไร
3369 view
 Post Date:  2/10/13 - 9:24:am
ตาแดง , ตาแดงมีอาการอย่างไร

ตาแดง

        สาเหตุ : เกิดจากมีการอักเสบภายในตาโดยการอักเสบนี้ เป็นโรคติดเชื้อ เช่น เชื้อบัคเตรี เชื้อรา เชื้อไวรัส และเชื้ออมีบา อีกกลุ่มคือ โรคไม่ติดเชื้อได้แก่ โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกับโรคข้อรูมาติซึม เป็นต้น

        อาการ : ตาแดงเป็นอาการโดยรวม ตาแดงอาจพบร่วมกับปวดตา ตาพร่ามัว ตาแพ้แสง ขี้ตามาก หรือตาบวมโปนแดงส่วนโรคที่มีตาแดงที่พบบ่อย ได้แก่

               เยื่อตาบุอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัส  อาจมีไข้และมีการระบาดติดต่อกันง่าย เชื้อบัคเตรี อาจตาแดงมากและขี้ตาเขียวข้น อาการค่อนข้างรุนแรงหรืออาจเกิดจากภูมิแพ้คันตา และเยื่อบุตาบวม

              กระจกตาอักเสบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะปวดตามากและตาแพ้แสงสาเหตุอาจเกิดจากยาหยอดตาบางชนิดได้ เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการซื้อยาหยอดตาเองหรือเกิดจากติดเชื้อโรค ส่วนใหญ่มักมีประวัติอุบัติเหตุ หรือ สิ่งแปลกปลอมซึ่งควรต้องรีบรักษามิฉะนั้นอาจลุกลามจนสูญเสียการมองเห็นได้

               ม่านตาอักเสบ ส่วนใหญ่มักไม่ทราบสาเหตุ อาจพบร่วมกับโรคกระดูกข้อบางชนิดเช่นโรคข้อรูมาตอยด์ผู้ป่วยมักปวดโดยเฉพาะเวลาโดนแสง ถ้าตรวจตาจะพบเซลล์อักเสบลอยอยู่ภายในช่องตา

        การป้องกัน : ถ้าเป็นตาแดงที่เกิดจากติดเชื้ออาจแพร่ติดกันง่ายซึ่งการติดต่อเกิดจากการสัมผัสเชื้อแล้วมาโดนตา ดังนั้นควรล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสเชื้อร่วมกับพยายามอย่าเอามือโดนตา

        การรักษา : ต้องแยกสาเหตุตาแดงให้ได้ และรักษาตามสาเหตุ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อต้องรีบรักษาโดยการหยอดยาปฏิชีวนะที่ตาและหลีกเลี่ยงยาหยอดตากลุ่มสเตียรอยด์ มิฉะนั้นอาจเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นได้