ค้นหาข้อมูล
อาการสายตาผิดปกติ
2909 view
 Post Date:  2/10/13 - 9:20:am
อาการสายตาผิดปกติ

สายตาผิดปกติ (Refractive Error)

                สาเหตุ : ตาปกติมองเห็นชัดเจน ภาพที่มองเห็นจะโฟกัสเป็นจุดเล็กตรงตำแหน่งจุดรับภาพ ส่วนคนที่สายตาผิดปกติ ภาพที่มองเห็นจะไม่โฟกัสเป็นจุดเล็กที่จุดรับภาพ โดยถ้าโฟกัสหน้าจุดรับภาพเรียก สายตาสั้น (Myopia) ถ้าโฟกัสหลังจุดรับภาพเรียกสายตายาว (Hyperopia) ถ้าโฟกัสไม่เป็นวงกลมเล็ก เรียกสายตาเอียง (Astigmatism) ปกติเด็กแรกเกิดลูกตามีขนาดเล็กจึงเป็นสายตายาว แต่เด็กมีความสามารถในการมองเพ่งดีมากจึงไม่มีปัญหาการมองเห็น ต่อมาอายุมากขึ้น ลูกตาขยายโตขึ้นสายตายาวจึงลดลงและมีแนวโน้มสายตาสั้น โดยเฉพาะ ถ้าเด็กมีการใช้สายตาไม่ถูกวิธีหรือกรรมพันธุ์มีสายตาสั้น

 

สายตาสั้น (Myopia) คือ ภาวะมองไกลไม่ชัดเจน แต่มองใกล้ชัดแบ่ง 2 กลุ่ม คือ สายตาสั้นไม่มาก ซึ่งพบในคนทั่วไป ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือสายตาสั้นมาก มากกว่า 6.00 ไดออฟเตอร์ อาจเกิดจากลูกตามีขนาดยาวขึ้น ปัญหาอาจพบการเสื่อมจอรับภาพ หรือจอตาฉีกขาด เนื่องจากจอตาบางจากการยืดยาวของลูกตา

สายตายาว (Hyperopia) คือภาวะมองไกลและใกล้ไม่ชัดเจน

สายตาเอียง (Astigmatism) คือ ภาวะที่มองภาพแกนหนึ่งชัดแต่ภาพอีกแกนที่ตั้งฉากไม่ชัดเจน

สายตายาวตามอายุ (Presbyopia) คือ ภาวะที่ตาไม่สามารถมองภาพระยะใกล้ให้ชัดได้ สาเหตุเนื่องจากกล้ามเนื้อตาในการเพ่งมองใกล้ หรือเลนส์ตายืดหยุ่นลดลง จนไม่สามารถโฟกัสภาพที่ระยะใกล้ให้ชัดเจนได้

                การป้องกัน : การใช้สายตาให้ถูกวิธีได้แก่ แสงสว่างเพียงพอ ระยะการมองเหมาะสมและพักสายตาเป็นระยะ ปัจจุบันยังไม่มียาหยอดตาใดที่ป้องกันหรือชะลอสายตาผิดปกติได้

                การรักษา : แว่นสายตาเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นและเป็นวิธีปลอดภัยที่สุด การใส่แว่นให้เหมาะสมกับสายตา โดยต้องวัดสายตา ส่วนการใส่แว่นตลอด หรือการใส่บางเวลา ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสายตา แต่แนะนำให้ใส่เพื่อให้การมองเห็นชัดเจน ไม่ต้องเพ่ง

                คอนแทคเลนส์เป็นทางเลือกในการแก้ไขสายตา ข้อดีไม่ต้องใส่แว่นสายตาให้รำคาญทัศนวิสัยการมองเห็นดีขึ้นโดยเฉพาะ กรณีสายตาผิดปกติสองข้างต่างกันมาก จนไม่สามารถใส่แว่นได้ ข้อเสีย ต้องดูแลความสะอาด และอาจพบตาแห้ง หรือแพ้สิ่งสะสมในคอนแทคเลนส์

                การผ่าตัดเลเซอร์แก้ไขสายตาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะ การรักษาส่วนใหญ่มักถาวร สายตาควรต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีโรคทางตาที่เป็นข้อห้าม มีความประสงค์และยอมรับความเสี่ยงที่อาจพบได้ ถึงแม้จะน้อยก็ตาม

                การปฏิบัติ : บุคคลที่มีสายเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว (> 1.00 D / ปี) มีอาการปวดตา หรือมีอาการตามัวมองไม่ชัดแม้ได้รับการแก้ไข โดยแว่นสายตาควรได้รับการตรวจวัดสายตาซ้ำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา และควรตรวจตาอย่างละเอียด โดยจักษุแพทย์ตรวจสุขภาพตา เพื่อตรวจหาโรคตาที่พบร่วมกับสายตาผิดปกติบ่อย เช่น ต้อหิน ต้อกระจก จอตาฉีกขาด หลุดลอกจอตาเสื่อมเร็ว