ค้นหาข้อมูล
ความดันโลหิตคืออะไร
1890 view
 Post Date:  2/10/13 - 9:07:am
ความดันโลหิตคืออะไร

ความดันโลหิตคืออะไร

                คือ แรงดันที่เกิดจากการบีบตัว และคลายตัวของหัวใจ เพื่อนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ค่าที่เกิดจากแรงดันจากการบีบตัวของหัวใจ เรียกว่า “ความดันซีสโตลิก” หรือค่าบน ส่วน “ความดันไดแอสโทลิก” หรือค่าล่าง คือ ค่าความดันโลหิต เมื่อหัวใจคลายตัวมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท (mmHg) องค์การอนามัยโลกได้กำหนดว่ามีผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จะมีค่าความดันโลหิตเท่ากับหรือสูงกว่า 140/90 มม.ปรอท

อาการของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

                ปวดมึนตรงบริเวณท้ายทอยในตอนเช้า มึนงง ตาพร่ามัว เหนื่อยง่าย  แน่นหน้าอก นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย  ในบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ ซึ่งผู้ที่มีความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ มักมีอาการโดยไม่รู้ตัวและถ้าไม่ได้รับการรักษา อาจเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันได้ ฉะนั้นจึงควรตรวจวัดความดันโลหิตและภาวะหัวใจเต้นผิดปกติอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง

                การวัดความดันโลหิตที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันภาวะโรคร้ายที่เกิดจากความดันโลหิตสูงได้ เพราะว่าหากพบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นมา ก็จะได้หาวิธีปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง หรือไปพบแพทย์ได้ทันท่วงที ฉะนั้นควรตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำและบันทึกข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาสำหรับแพทย์ และตัวท่านเองด้วย

ทำอย่างไรให้ห่างไกล ความดันโลหิตสูง

·        ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

·        หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม

·        งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่

·        ลดน้ำหนักให้อยู่ในมาตรฐาน

·        ลดความเครียดของงาน และสภาพแวดล้อม

·        รับประทานยา และพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ