ค้นหาข้อมูล
Portfolio คืออะไร
16927 view
 Post Date:  26/4/13 - 9:52:pm
Portfolio คืออะไร

 

Portfolio คืออะไร

Portfolio หรือชื่อภาษาไทยคือ แฟ้มสะสมผลงาน คือแฟ้มที่ใส่กระดาษหลายๆแผ่นซึ่งในนั้นคือ ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวเราที่อาจารย์หรือคนสัมภาษณ์อยากรู้เช่น อยากรู้ว่าชื่ออะไร พักที่ไหน เรียนอยู่ที่ไหน เคยทำอะไรมาบ้าง เรียนได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ ถนัดอะไร ชอบวิชาอะไร เก่งวิชาอะไร เพื่อที่อาจารย์หรือคนสัมภาษณ์จะสามารถประเมินตัวน้องๆแบบคร่าวๆได้ในขณะสัมภาษณ์หรือก่อนสัมภาษณ์ ถ้า Portfolio เขียนมาดี ก็จะทำให้รู้สึกเป็นบวกกับน้องๆที่มาสัมภาษณ์ แต่ถ้าเขียนไม่ดีก็จะมีคำถามมากมายรอคอยน้องๆอยู่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่สัมภาษณ์ว่าจะสอบถามอะไรบ้าง ดังนั้นแฟ้มเล่มเล็กๆนี่แหละจะเป็นส่วนสำคัญมากส่วนหนึ่งเลยล่ะที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าไปเรียนในคณะและในมหาวิทยาลัยนั้นๆได้

Portfolio ควรมีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบหลักๆของ Portfolio ก็ควรจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

  1. หน้าปก
  2. ข้อมูลส่วนตัว
  3. ข้อมูลด้านการศึกษา
  4. คำอธิบายว่าทำไมถึงอยากเรียนที่นี่
  5. เอกสารสำคัญต่างๆเช่น ใบ ปพ. ใบแสดงการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  6. สำเนาประกาศนียบัตรการแข่งขัน หรือเข้าร่วมการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
  7. ผลงานต่างๆ (ภาพถ่าย / ภาพแคปเจอร์หน้าจอ / โค้ดโปรแกรมพร้อมคำอธิบาย) (ถ้ามี)
  8. รูปถ่ายพร้อมคำอธิบายกิจกรรมที่เคยทำ (ถ้ามี)
  9. ข้อความจากครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา / ครูจากโรงเรียนเก่าที่อธิบายข้อดีของตัวน้องๆ (ถ้ามี)
  10. อื่นๆ ที่อยากจะใส่ เต็มที่เลยครับ