ค้นหาข้อมูล
วิธีเขียนประวัติส่วนตัว และองค์ประกอบหลักๆ ของ Portfolio ที่สมบูรณ์
34017 view
 Post Date:  24/4/13 - 12:46:pm
วิธีเขียนประวัติส่วนตัว และองค์ประกอบหลักๆ ของ Portfolio ที่สมบูรณ์

 

องค์ประกอบหลักๆ ของ Portfolio ที่สมบูรณ์

1.หน้าปก
ควรออกแบบให้สะดุดุตา แบบเห็นปุ๊บแล้วคนหยิบขึ้นมาอ่านเลย ใส่รูปตัวเองลงไป present ตัวเองเต็มที่ เข้าใจง่าย สรุปเนื้อหา และ มีรายละเอียดครบถ้วนคือ ของใคร ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เหตุใด ฯลฯ (แต่ต้องเน้นส่วนที่เป็นตัวของเราที่สุด ทำออกมาให้เป็นตัวของตัวเอง)

2.ประวัติส่วนตัว
นำเสนอตัวเองเต็มที่ ประวัติทางด้านสถานศึกษา ถ้าจะให้ดี ขอแนะนำว่าให้ทำเป็น 2 ชุด คือ ส่วนที่เป็นภาษาไทย รวมไปถึงข้อมูลที่เป็น personal data และส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง เพื่อแสดงความสามารถของตนให้แฟ้มดูน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะ

3.ประวัติทางการศึกษา
ให้เรียงลำดับจากการศึกษาที่น้อยสุด จนกระทั่งปัจจุบันและผลสรุปของผลการเรียนที่ได้ครั้งล่าสุดควรเน้นเป็นส่วนท้ายที่เห็นเด่นชัดที่สุด(อาจมีเอกสารรับรองผลการเรียนแนบมาด้วย)


4.รางวัลและผลงานที่ได้รับ
เขียนในลักษณะเรียงลำดับการได้รับ จากปี พ.ศ.(ในส่วนนี้ไม่ต้องใส่เกียรติบัตรลงไป เพราะอาจทำให้แฟ้มดูไม่มีจุดเด่น เพราะมันเด่นหมด ควรไปเน้นข้อต่อไปดีกว่า) เช่น
ด้านวิชาการ

ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านความเป็นผู้นำ

ด้านกีฬา

ด้านศีลธรรมและจริยธรรม


5.รางวัลและผลงานที่ประทับใจ
เป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ และเกิดความภาคภูมิแบบสุดๆ รางวัลแบบนี้แหละที่เป็นรางวัลแห่งชีวิตข้าพเจ้า (ควรใส่หลักฐานลงไปด้วยอาจมีรูปถ่ายประกอบจะดีมาก)

6.กิจกรรมต่างๆที่เคยทำในสมัยเรียนหรือทำงาน
เช่นเป็นประธานนักเรียน กิจกรรมในชมรม หรืออย่างอื่นใส่เพื่อให้รู้ว่าเรามีประสบการณ์จากการทำงาน หรือตรงส่วนนี้จะใช้เป็นงานพิเศษที่กำลังทำก็ได้ หากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจะทำให้ผลงานมีคุณค่ามากขึ้น คนหยิบขึ้นมาอ่านจะเห็นคุณค่าของเราตรงนี้ อาจมีเอกสารแสดงด้วยจะดีมาก)


7.ผลงานตัวอย่าง
คือ งานหรือรายงานที่คิดว่าภาคภูมิใจมากที่สุดจากการเรียนที่ผ่านมา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ รายงาน การวิจัยต่างๆ อาจนำเสนอใน 5 รายวิชาหลัก เป็นต้น

8.ความสามารถพิเศษต่างๆ
ควรโชว์ในความสามารถพิเศษที่คนทั่วไปมีอยู่เป็นส่วนน้อยที่สามารถทำได้ หรือเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถสอดคล้องกับคณะ ที่เราต้องการศึกษาต่อ หรือถ้าไม่มี ก็เป็นความสามารถพิเศษทั่วๆ ไป เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี หรือ กีฬา ฯลฯในแต่ละหัวข้อถ้าหากมีการแสดงรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยจะดีมากๆ 

 9. อาชีพของท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน

 เป็นการบอกแนวทางเติบโตของชีวิตการทำงานของท่าน ว่าท่านได้มีการวางแนวทางในการพัฒนาชีวิตสู่เป้าหมายอย่างไร โดยอธิบายและสามารถบอกขั้นตอนแนวคิดได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เห็นชัดเจนของเส้นทางดำเนินชีวิตด้านการทำงานสู่อนาคต

10. มุมมองสำหรับการปกครองลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

ท่านมีวิธีการใดบ้าง ปฏิบัติอย่างไรบ้างในการดูแลลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามที่ท่านต้องการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของท่าน หรือท่านมีแนวคิดอย่างไรในการปกครองคนของท่านเพื่อให้เขามีระบบการทำงานที่ดี

12. ระบบการออมเงิน

ท่านบริหารเกี่ยวกับการเงินของท่านอย่างไร มุมมองในการบริหารการเงินของท่าน ท่านมีการแบ่งหรือออมอย่างไร ทำไมท่าถึงคิดแบบนั้น

13. การทำธุรกิจของท่านในชีวิตที่ผ่านมา

ท่านเคยทำธุรกิจหรือไม่ เพราะเหตุใด อธิบาย และสิ่งที่ทำในแต่ละธุรกิจหรือเข้าไปเกี่ยวข้องท่านได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้น ในมุมมองใดบ้างอธิบายให้ชัดเจน

 

ดูตัวอย่างการเขียนประวัติส่วนตัวได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://sites.google.com/site/yambcom/hna-raek