ค้นหาข้อมูล
สถานที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย
6397 view
 Post Date:  7/3/13 - 10:13:pm
สถานที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย

 

 

สถานที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย

          *เปโตรนาส ทาวเวอร์ (Petronas Twin Towers)

          ตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นตึกแฝด มีสะพานเชื่อมต่อระหว่างตึก มี 88 ชั้นและมีความสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศ

          *เมืองปุตราจายา (Putrajaya)

          เป็นเมืองราชการแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นจากความคิดริเริ่มของ ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเมืองนี้มีความโดดเด่นด้านความสวยงาม ทันสมัย ประกอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล สถานที่ราชการ มัสยิด ศูนย์การค้า สนามกีฬา และที่อยู่อาศัย

          *อุทยานแห่งชาติกีนาบาลู (Kinabalu National Park)

          อยู่บริเวณรอบภูเขากีนาบาลู ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะบอร์เนียว ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติใน พ.ศ.2543 เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นแหล่งที่พบกล้วยไม้ และพืชกินแมลงหลายพันธุ์ และเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิด

          *อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู (Gunung Mulu National Park)

          อยู่ในรัฐซาราวัก บนเกาะบอร์เนียว ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติใน พ.ศ.2543 มีความโดดเด่นด้านชีววิทยาและธรณีวิทยา มีพันธุ์พืชกว่า 3,500 ชนิดและมีภูมิประเทศแบบเทือกเขาหินปูนซึ่งทำให้มีถ้ำหน้าผา และทางน้ำใต้ดินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ถ้ำซาราวักแชมเบอร์ (The Sarawak Chamber) อยู่ด้วย

          *เมืองมะละกาและจอร์จทาวน์ (Malacca and Georgetown)

          ทั้งสองเมืองเป็นเมืองเก่าที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อ พ.ศ.2551 เพราะทั้งสองเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออก ทำให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่หลายหลายที่เห็นได้จากสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น โบสถ์ จัตุรัสป้อมปราการ และอาคารบ้านเรือน