ค้นหาข้อมูล
ราหูอมจันทร์คืออะไร
13792 view
 Post Date:  11/12/12 - 9:12:pm
ราหูอมจันทร์คืออะไร

จันทรุปราคา (เรียกได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น จันทรคาธจันทรคราสราหูอมจันทร์ หรือ กบกินเดือนอังกฤษlunar eclipse) คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวงอาทิตย์ลก และดวงจันทร์ เคลื่อนที่มาอยู่ในแนวระดับเดียวกันพอดี หากเกิดขึ้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวง เมื่อดวงจันทร์ผ่านเงาของโลก จะเรียกว่า จันทรุปราคา ปรากฏการณ์จันทรุปราคาแม้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่มีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อในหลายวัฒนธรรมมาช้านาน รวมทั้งของไทยด้วย ซึ่งลักษณะของจันทรุปราคาขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงจันทร์ที่เคลื่อนที่ผ่านเงาของโลกในเวลานั้นๆ