ค้นหาข้อมูล
นิราศคืออะไร
7071 view
 Post Date:  11/12/12 - 8:55:pm
นิราศคืออะไร

นิราศ คือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นเพื่อบรรยายถึงสภาพการเดินทาง  สมัยก่อนการเดินทางค่อนข้างลำบากและใช้เวลานาน นักเดินทางจึงแก้เหงาด้วยการประพันธ์บทกวี พรรณนาถึงการเดินทาง และสภาพภูมิประเทศ โดยมากมักโยงเข้ากับความรัก