ค้นหาข้อมูล
เพลงชาติกัมพูชา
7023 view
 Post Date:  21/10/12 - 9:45:pm
เพลงชาติกัมพูชา

 

เพลงชาติกัมพูชา

เพลงชาติ : เพลงนครราช (Nokoreach) แปลว่า “เมืองของพระเจ้าแผ่นดิน”

 

เนื้อร้อง

คำแปล

 

โซม ปวก เตฝดา

เรียกซา มฮา กสัต เยิง

ออย บาน รุง เรือง

ดอย เจ็ย ม็องก็อล เซเร็ย ซัวสเด็ย

เยิง ขญม เปรียะฮ์ ออง

โซม ซรก กรอม มลุป

เปรียะฮ์ บารอเม็ย

เน็ย เปรียะฮ์ นอรอบอเด็ย

ว็อง กสัตรา แดล ซาง

ปราสาต ถมอ

กรุป กรอง แดน ขแม็ย

โบะราน ทเกิง ทกานฯ

 

 

ขอพวกเทวดา

รักษามหากษัตริย์เรา

ให้ได้รุ่งเรือง

โดยชัยมงคลศรีสวัสดี

เหล่าข้าพระองค์

ขอพำนักใต้ร่ม

พระบารมี

ในพระนรบดี

วงศ์กษัตราซึ่งสร้าง

ปราสาทหิน

ครอบครองแดนเขมร

บุราณเลื่องลือ ฯ

 

 

*หมายเหตุ  เนื้อร้องของเพลงนครราชมี 3 บท แต่เวลาร้องในประเทศกัมพูชา นิยมร้องแต่บทแรกเพียงบทเดียว