ค้นหาข้อมูล
เพลงชาติลาว
6369 view
 Post Date:  21/10/12 - 9:43:pm
เพลงชาติลาว

 

เพลงชาติลาว

ชื่อเพลง  : เพลงชาติลาว หรือ เพงซาดลาวในภาษาลาว

 

เนื้อร้อง

คำแปล

 

ซาดลาวตั้งแต่ใดมา

ลาวทุกถ้วนหน้าเซิดซูสุดใจ

ฮ่วมแฮงฮ่วมจิดฮ่วมใจ

สามักคีกันเป็นกำลังเดียว

เด็ดเดี่ยวพ้อมกันก้าวหน้า

บูซาซูเกียดของลาว

ส่งเสิมใซ้สิดเป็นเจ้า

ลาวทุกซนเผ่าสะเหมอพาบกัน

บ่ให้พวกจักกะพัด

และพวกขายซาดเข้ามาลบกวน

ลาวทั้งมวนซูเอกะลาด

อิดสะละพาบของซาดลาวไว้

ตัดสินใจสู้ซิงเอาไซ

พาซาดลาวไปสู่ความวัดทะนา

 

 

ชาติลาตั้งแต่ใดมา

ลาวทุกถ้วนหน้าเชิดชูสุดใจ

ร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจ

สามัคคีกันเป็นกำลังเดียว

เด็ดเดี่ยวพร้อมกันก้าวหน้า

บูชาชูเกียรติของลาว

ส่งเสริมใช้สิทธิ์เป็นเจ้า

ลาวทุกชนเผ่าเสมอภาพกัน

บ่ให้พวกจักรพรรดิ์

และพวกขายชาติเข้ามารบกวน

ลาวทั้งมวลชูเอกราช

อิสรภาพของชาติลาวไว้

ตัดสินใจสู้ชิงเอาชัย

พาชาติลาวไปสู่ความวัฒนา