ค้นหาข้อมูล
เพลงชาติบรูไน
9131 view
 Post Date:  21/10/12 - 9:31:pm
เพลงชาติบรูไน

 

เพลงชาติบรูไน

ชื่อเพลง  : อัลเลาะห์ เปอลิฮารากัน สุลต่าน (Allah Peliharakan Sultan) แปลว่า “ขอพระเจ้าทรงพิทักษ์องค์สุลต่าน”

 

เนื้อร้อง

คำแปล

 

Ya Allah lanjutkanlah

Usia Kebawah Duli

Yang Maha Mulia

Adil berdaulat

menaungi nusa

Memimpin rakyat

kekal bahagia

Hidup sentosa

Negara dan Sultan

Ilahi selamatkan

Brunei Darussalam

 

ขอพระอัลเลาะห์ทรงอวยพร

แด่พระองค์ จงทรงพระเจริญ

ยิ่งยืนนาน

จงทรงปกครองราชอาณาจักร

โดยธรรมและความสง่างาม

และจงทรงนำปวงชนให้

เป็นสุขอยู่ชั่วกาลนานเทอญ

ขอสันติภาพจงมีแด่ราชรัฐ

และองค์สุลต่าน

ขอพระผู้เป็นเจ้าของข้าได้ทรง

พิทักษ์บรูไน นครแห่งสันติด้วยเถิด