ค้นหาข้อมูล
เพลงชาติอินโดนีเซีย
9055 view
 Post Date:  21/10/12 - 9:29:pm
เพลงชาติอินโดนีเซีย

 

เพลงชาติอินโดนีเซีย

ชื่อเพลง       : อินโดนีเซีย รายา (Indonesia Raya) แปลว่า “อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่”

 

เนื้อร้อง

คำแปล

 

Indonesia, tanah airku,

Tanah tumpah darahku.

Di sanalah aku berdiri,

 

Jadi pandu ibuku.

Indonesia, kebangsaanku,

Bangsa dan tanah airku.

Marilah kita berseru,

“Indonesia bersatul”

 

Hiduplah tanahku,

Hiduplah neg’riku,

Bangsaku, rakyatku, semuanya.

Bangunlah jiwanya,

Bangunlah badannya

Untuk Indonesia Raya.

 

(*ประสานเสียง)

Indonesia Raya, merdeka,

merdeka

Tanahku, neg’riku yang

kucinta.

Indonesia Raya, merdeka,

merdeka

Hiduplah Indonesia Raya.

 

(*ซ้ำ)

 

อินโดนีเซีย มาตุภูมิของข้า

แผ่นดินที่ข้ายอมพลีโลหิต

ณ ที่นั้น ข้าขอหยัดยืน

 

เพื่อปกป้องมาตุภูมิ

อินโดนีเซีย ประชาชาติของข้า

ประชาชนและมาตุภูมิของข้า

มาเถิด เราจงตะโกนก้อง

“อินโดนีเซียจงเป็นเอกภาพ”

 

แผ่นดินของข้า จงเจริญ

ประเทศของข้า จงเจริญ

และรวมถึงประชาชาติของข้าทั้งผอง

ตื่นเถิดดวงวิญญาณ

ตื่นเถิดสังขารของปวงประชา

เพื่ออินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่

 

(*ประสานเสียง)

อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่

เอกราช เอกราช

แผ่นดินข้า ประเทศข้า

ที่ข้ารัก

อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่

เอกราช เอกราช

จงเจริญเถิด อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่

 

(*ซ้ำ)