ค้นหาข้อมูล
เพลงชาติสิงคโปร์
10150 view
 Post Date:  21/10/12 - 9:27:pm
เพลงชาติสิงคโปร์

 

เพลงชาติสิงคโปร์

ชื่อเพลง : มาจูละห์ ซีงาปูรา (Majulah Singapura) แปลว่า “สิงคโปร์จงเจริญ”

 

เนื้อร้อง

คำแปล

 

Mari kita rakyat Singapura

Sama-sama menuju bahagia

Cita-cita kita yang mulia

Berjaya Singapura

 

 

Marilah kita bersatu

Dengan semangat yang baru

Semua kita berseru

Majulah Singapura

Majulah Singapura

 

 

มาเถิด เราชาวสิงคโปร์ทั้งหลาย

มาร่วมมุ่งหน้าสู่ความสุขร่วมกัน

ขอความปรารถนาอันทรงเกียรติ

ของเรานั้นจงดลให้ประเทศ

สิงคโปร์ประสบผลสำเร็จ

 

มาเถิด เรามาสามัคคีกัน

ในจิตวิญญาณดวงใหม่

เราผองจงตะโกนก้องว่า

สิงคโปร์จงเจริญ

สิงคโปร์จงเจริญ