ค้นหาข้อมูล
บุคคลสำคัญของประเทศกัมพูชา
18778 view
 Post Date:  20/10/12 - 9:25:pm
บุคคลสำคัญของประเทศกัมพูชา

 

บุคคลสำคัญ

          *สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน (Somdech Akka Moha Sena)

          เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ 33 ปี นับเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของกัมพูชา และดำรงตำแหน่งมาหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน

          *สมเด็จพระนโรดมสีหนุ หรือ เจ้าสีหนุ (Norodom Sihanouk)

          อดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชา และเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หลายสมัยก่อนจะสละราชบัลลังก์ให้แก่พระราชโอรสนโรดมสีหมุนี ซึ่งกินเนสส์บุ๊กบันทึกว่า พระองค์ทรงเป็นนักการเมืองที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากที่สุดในโลก