ค้นหาข้อมูล
บุคคลสำคัญของประเทศลาว
19388 view
 Post Date:  20/10/12 - 9:24:pm
บุคคลสำคัญของประเทศลาว

 

บุคคลสำคัญ

          *เจ้าสุภานุวงศ์ (Prince Souphanouvong)    

          หรือ รู้จักในชื่อของ “เจ้าชายแดง (The Red Prince)” เป็นที่รักของชาวลาวจนเรียกขานกันว่า “ลุงประธาน” เป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสและเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ประเทศลาว ภายหลังได้รับเลือกเป็นประธานประเทศ และประธานประชาชนสูงสุดคนแรก จึงได้สละฐานันดรศักดิ์ในระบอบเก่า

          *ไกสอน พมวิหาน (Kaysone Phomvihane)

          เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนลาว ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเลขาธิการใหญ่คนแรกของพรรคปฏิวัติประชาชนลาว และเป็นผู้นำในการต่อต้านการปกครองของฝรั่วเศสและระบอบกษัตริย์ จนสามารถปลดปล่อยประเทศได้เมื่อ พ.ศ.2518