ค้นหาข้อมูล
บุคคลสำคัญของประเทศพม่า
15226 view
 Post Date:  20/10/12 - 9:22:pm
บุคคลสำคัญของประเทศพม่า

 

บุคคลสำคัญ

          *นายพล ออง ซาน (Aung San) หรือ อู อองซาน (U Aung San)

          เป็นนักปฏิวัติและผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของพม่า โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์

          *ออง ซาน ซูจี (Aung San Suu Kyi)

          บุตรสาวของนายพล ออง ซาน เป็นผู้นำการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร และได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ใน พ.ศ.2534