ค้นหาข้อมูล
บุคคลสำคัญของประเทศเวียดนาม
13826 view
 Post Date:  20/10/12 - 9:20:pm
บุคคลสำคัญของประเทศเวียดนาม

 

บุคคลสำคัญ

          *โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh)

          นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม เป็นผู้นำการต่อต้านการยึดครองของฝรั่งเศสและเรียกร้องเอกราชให้กับประเทศเวียดนามนอกจากนี้ยังเป็นผู้รวมเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และหลังจากที่สิ้นสุดสงครามเวียดนามก็มีการเปลี่ยนชื่อ ไซ่ง่อน (Saigon) เป็น โฮจิมินห์ซิตี (Ho Chi Minh City) เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์

          *นายพล หวอ เหวียนยาบ (Vo Nguyen Giap)

          นักการทหารผู้ยิ่งใหญ่ของกองทัพเวียดนามและของโลก เป็นผู้บัญชาการรบในสงครามและเป็นมือขวาคนสำคัญของโฮจิมินห์