ค้นหาข้อมูล
บุคคลสำคัญของประเทศบรูไน
16844 view
 Post Date:  20/10/12 - 9:19:pm
บุคคลสำคัญของประเทศบรูไน

 

บุคคลสำคัญ

          *สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์ (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)

          ทรงเป็นพระราชาธิบดีหรือสุลต่านองค์ปัจจุบันของบรูไน และยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย ซึ่งพระองค์ถือเป็นบุคคลสำคัญที่พลิกโฉมการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้บรูไนมีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาล