ค้นหาข้อมูล
บุคคลสำคัญของประเทศสิงคโปร์
15412 view
 Post Date:  20/10/12 - 9:10:pm
บุคคลสำคัญของประเทศสิงคโปร์

 

บุคคลสำคัญของสิงคโปร์

          *ลี กวนยู (Lee Kuan Yew)

          นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ผู้นำพรรค People’s Action Party (PAP) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนานถึง 31 ปี ลี กวนยูเป็นผู้เปิดประเทศทำให้ประเทศสิงคโปร์มีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ด้วยเหตุนี้ ลี กวนยูจึงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

          *โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Thomas Stamford Bingley Raffles)

          ผู้บริหารอาณานิคม เป็น ผู้ก่อตั้งเมืองสิงคโปร์ และเป็นคนแรกที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสิงคโปร์เมื่อ พ.ศ.2366 เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างศีลธรรม ห้ามการพนันและการค้าทาสในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้เขายังนำบริษัทบริติชอินเดียเข้ามาตั้งด่านสินค้า ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญ