ค้นหาข้อมูล
บุคคลสำคัญของประเทศมาเลเซีย
13661 view
 Post Date:  20/10/12 - 9:08:pm
บุคคลสำคัญของประเทศมาเลเซีย

 

บุคคลสำคัญ

          *ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด (Dr.Mahathir bin Mohamad)

          นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด เป็นผู้วางรากฐานพัฒนาประเทศในรูปแบบของแผนพัฒนาประเทศที่มีชื่อว่า VISION 2020 ซึ่งเป็นผู้นำมาเลเซียสู่ความเจริญทัดเทียมนานาประเทศ

          *ตนกู อับดุล ราห์มาน (Tunku Abdul Rahman)

          ผู้นำมาเลเซียไปสู่เอกราชและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของประเทศ (Bapa of Malaysia)