ค้นหาข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประเทศพม่า
29256 view
 Post Date:  20/10/12 - 8:54:pm
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประเทศพม่า

 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

          เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากจีน อินเดีย และไทยมานาน จึงมีการผสานวัฒนธรรมเหล่านี้เข้ากับวัฒนธรรมของตนจนเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา จึงเกิดประเพณีสำคัญ เช่น

          *ประเพณีปอยส่างลอง (Poy Sang Long) หรืองานบวชลูกแก้ว

          เป็นงานบวชเณรที่สืบทอดกันมานาน และชาวเมียนมาร์ให้ความสำคัญมาก เพราะถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของครอบครัว

          *งานไหว้พุทธเจดีย์ประจำปี

          ซึ่งแต่ละที่มักนิยมจัดในเดือนหลังออกพรรษา ถือเป็นงานเฉลิมฉลองที่สนุกสนานและได้ทำบุญสร้างกุศลด้วย