ค้นหาข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศบรูไน
64981 view
 Post Date:  20/10/12 - 8:50:pm
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศบรูไน

 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

          บรูไนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมาเลเซียและอินโดนีเซียมาก มีวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และการแต่งกายที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งยังมีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามด้วย เช่น สตรีชาวบรูไนจะแต่งตัวมิดชิด และจะไม่ยื่นมือให้ผู้ชายจับมือทักทาย เป็นต้น