ค้นหาข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสิงคโปร์
42832 view
 Post Date:  20/10/12 - 8:47:pm
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสิงคโปร์

 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

          สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนา ทำให้ประเทศนี้มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย สำหรับเทศกาลที่สำคัญของสิงคโปร์ก็จะเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาเช่น  

          *เทศกาลตรุษจีน

          เทศกาลปีใหม่ของชาวจีนที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์                  

          *เทศกาล Good Friday

          จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการสละชีวิตของพระเยซูบนไม้กางเขนของชาวคริตส์ในเดือนเมษายน

          *เทศกาลวิสาขบูชา

          จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของชาวพุทธในเดือนพฤษภาคม

          *เทศกาล Hari Raya Puasa

          เทศกาลการเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม ที่จัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดพิธีถือศิลอดหรือรอมฏอนในเดือนตุลาคม

          *เทศกาล Deepavali

          เทศกาลแห่งแสงสว่างและเป็นงานขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูที่จัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน