ค้นหาข้อมูล
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8739 view
 Post Date:  20/10/12 - 11:14:am
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ชื่อทางการ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  23 กรกฎาคม 2540

พื้นที่:236,800  ตารางกิโลเมตร  

เมืองหลวง:นครเวียงจันทน์ (Vientiane)

ประชากร : 5.6 ล้านคน  ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษาเวียดลาว

ศาสนา:ร้อยละ 75 นับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 17 นับถือผี ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์

ระบอบการปกครอง:สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยพรรคการเมืองเดียวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ

สกุลเงิน:กีบ (Kip)