ค้นหาข้อมูล
คำว่าสวัสดีของประเทศกัมพูชา
6506 view
 Post Date:  20/10/12 - 10:17:am
คำว่าสวัสดีของประเทศกัมพูชา

 

ประโยค

คำแปล

 

ซัวซะไดย

อรุณ ซัวซะไดย

ทิเวียห์ ซัวซะไดย

เรียเตร็ย ซัวซะไดย

โซกซับบัยเต (เสียงสูง)

โซกซับบัยเต (เสียงกลาง)

ออกุน

เลียเซ็นไฮย

บายชงัลเต (เสียงสูง)

ชงัล

 

สวัสดี

สวัสดีตอนเช้า

สวัสดีตอนบ่าย

ราตรีสวัสดิ์

สบายดีไหม?

สบายดี

ขอบคุณ

ลาก่อน

กินข้าวอร่อยไหม ?

อร่อย