คำว่าสวัสดีของประเทศลาว [คำทักทาย,คำสวัสดีและภาษาน่ารู้ในอาเซียน]
 
       
คำว่าสวัสดีของประเทศลาว
3012 view
 Post Date:  20/10/12 - 10:15:am
คำว่าสวัสดีของประเทศลาว

 

ประโยค

คำแปล

สะบายดี

ขอบใจ

สะบายดีบ่?

ขอโทด

ข้อย

เจ้า

ยินดีที่ได้พบเจ้า

เจ้าซื่อหยัง ?

เจ้ามาแต่ไส ?

บ่เป็นหยัง

 

สวัสดี

ขอบคุณ

สบายดีไหม ?

ขอโทษ

ฉัน

เธอ

ยินดีที่ได้พบคุณ

คุณชื่ออะไร ?

คุณมาจากไหน ?

ไม่เป็นไร