ค้นหาข้อมูล
คำทักทายและภาษาน่ารู้ของประเทศเมียนมาร์
3596 view
 Post Date:  20/10/12 - 10:14:am
คำทักทายและภาษาน่ารู้ของประเทศเมียนมาร์

 

ประโยค

คำแปล        

ประโยค

คำแปล

 

ทะมิ้น ซ้าเดะ

อะยาต่าชิเดะ

วาบิ

บ่าล่อวเหล่

มิงกาลาบา

เจชูตินบ่าเด

 

หิวข้าว

อร่อยมาก

อิ่ม

เท่าไร

สวัสดี

ขอบคุณ

ควินโละบ่าหน่อ

ตุ้ยบ่าโองเหม

เนเก๊าบ่าตะลา

เนเก๊าบ่าเด

หม่อง

มะ

ขอโทษ

ลาก่อน

สบายดีไหม

สบายดี

ใช้เรียกนำหน้าชื่อเด็กชาย

ใช้เรียกนำหน้าชื่อเด็กหญิง