ค้นหาข้อมูล
คำทักทายและภาษาน่ารู้ของประเทศบรูไน
12796 view
 Post Date:  20/10/12 - 10:08:am
คำทักทายและภาษาน่ารู้ของประเทศบรูไน

 

ประโยค

คำอ่าน

คำแปล

Selamat pagi

Selamat tinggal

Selamat jalan

Selamat Malam

Terima Kasih

Apa Kabar?

Kabar Baik


Bolehka anda
bercakap bahasa
Inggeris ?

 

เซอลามัต ปากี

เซอลามัต ติงกาล

เซอลามัต จาลัน

เซอลามัต มาลาม

เตอริมา กาสิห์

อาปา กาบาร์

กาบาร์ บาอิก


โบเลกา อันดา
เบอร์จากับ บาฮาซา
อิงเกริส

 


อรุณสวัสดิ์

ลาก่อน

ลาก่อน

ราตรีสวัสดิ์

ขอบคุณ

สบายดีไหม?

สบายดี


คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?