ค้นหาข้อมูล
คำทักทายและคำว่าสวัสดีของประเทศอินโดนีเซีย
6836 view
 Post Date:  20/10/12 - 10:04:am
คำทักทายและคำว่าสวัสดีของประเทศอินโดนีเซีย

 

 

ประโยค

คำอ่าน

คำแปล

Selamat Pagi

Selamat Siang

Selamat Sore

Selamat Malam

Selamat Tinggal

Selamat Jalan

Terima kasih

Maaf

Apa kabar

เซอลามัต ปากี

เซอลามัต เซียง

เซอลามัต โซเร่

เซอลามัต มาลาม

เซอลามัต ติงกาล

เซอรามัต จาลัน

เตอริมา กาสิห์

มาอาฟ

อาปา กาบาร์ ?

 

สวัสดีตอนเช้า

สวัสดีตอนบ่าย

สวัสดีตอนเย็น

ราตรีสวัสดิ์

ลาก่อน

ลาก่อน

ขอบคุณ

ขอโทษ

สบายดีไหม?