ค้นหาข้อมูล
คำว่าสวัสดีของประเทศฟิลิปปินส์
16245 view
 Post Date:  19/10/12 - 11:32:pm
คำว่าสวัสดีของประเทศฟิลิปปินส์

 

ประโยค

คำอ่าน

คำแปล

 

Kumusta

Salamat

Paumanhin

Kamusta ka?

Paalam

Magandang gabi

Marunnong ba

kayong magsalita

ng Ingles

 

 

กูมุสตา

ซาลามัต

ปะ อุมันฮิน

กูมุสตา กา

ปาลัม

มากันดัง กาบี

มารูนง บา

กายง มักซาลิตา

นัง อิงเกลส

 

 

สวัสดี

ขอบคุณ

ขอโทษ

สบายดีไหม?

ลาก่อน

ราตรีสวัสดิ์

คุณพูด

ภาษาอังกฤษ

ได้ไหม?