ค้นหาข้อมูล
สถานที่สำคัญของประเทศไทย
3205 view
 Post Date:  19/10/12 - 11:17:pm
สถานที่สำคัญของประเทศไทย

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว (Temple of the Emerald Buddha)

          เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยอยุธยา

  นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (Historic City of Ayutthaya)

          เมืองหลวงเก่า เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ที่สำคัญ มีโบราณสถานซึ่งประกอบด้วยพระปรางค์ และวัดขนาดใหญ่จำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต จึงได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ.2534

    นครประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (History Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)

          ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร โดยมีวัดและแหล่งโบราณคดีในช่วงเริ่มต้นของศิลปะไทย เช่น เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และพระบรมรูปแบบสุโขทัย ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกใน พ.ศ.2534

   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง (Tungyai Naresuan – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary)

          มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี และตาก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกใน พ.ศ.2534

   แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Bann Chiang Archaeological Site)

          อยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์กว่า 5,000 ปี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อ พ.ศ.2535

     ป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ (Dong Payayen – Khao Yai Forest Complex)    อยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา และตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ โดยมีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่หลากหลาย จึงได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกใน พ.ศ.2548