ค้นหาข้อมูล
คำว่าสวัสดีของประเทศต่างๆ
3483 view
 Post Date:  22/7/12 - 9:15:pm
คำว่าสวัสดีของประเทศต่างๆ

สะบายดี - ลาว
นมัสเต - อินเดีย เนปาล
มิงกาลาบา - พม่า
ซัวสเดิย = เขมร
เซอลามัต เซี้ยง = บะฮะซาอินโดนีเซีย
ซินจ่าว = เวียดนาม
หนีฮาว จีนกลาง
กุดเอิน ทาก guten tag เยอรมัน
บงชูร์ (Bonjour) =ฝรั่งเศส

Hej (เฮ้ย) สวัสดีภาษาสวีเดน
Tjena (เชีย-น่า) สวัสดีภาษาสวีเดน แต่จะเก๋กว่า hej ส่วนใหญ่คนท้องถิ่นใช้
Paiva (ไป-ว่า) สวัสดีเวลากลางวัน ของฟินแลนด์
Ilta (อิล-ต้า) สวัสดีเวลากลางคืน ของฟินแลนด์