ค้นหาข้อมูล
คำแนะนำในการปฏิบัติตัว หากต้องเป็นผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม
1565 view
 Post Date:  2011-07-12 01:58:47

flood

ปีนี้นับว่าเป็นปีที่เกิดอุทกภัยหนักสุดปีหนึ่งของไทย เกือบทั่วประเทศต่างประสบปัญหา วันนี้มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว หากต้องเป็นผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม

จากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน คนที่โชคดีไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบภัย อาจจะช่วยเหลือด้วยการบริจาคเงินหรือสิ่งของ แต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเป็นผู้ประสบภัยเองล่ะ ต้องทำอย่างไร ลองดูคำแนะนำต่อไปนี้ (ขอบคุณข้อมูลจาก ซุกสุข ฉบับเดือนพฤษภาคม 2554)

- คอยรับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมจากสื่อต่าง ๆ ที่สามารถติดตามได้ เพื่อจะได้วางแผนรับมือได้ทัน

- ตุนข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับทุกคนในครอบครัว ให้สามารถกินอยู่ได้อย่างน้อย 3 วัน

- เก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ทั้ง เอกสารราชการ บัญชีธนาคาร เงินสด ฯลฯ รวบรวมไว้ด้วยกัน แล้วใส่ไว้ในซองกันน้ำ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายหนีน้ำ ไม่ตกหล่นสูญหาย

- ย้ายปลั๊กไฟไปไว้บนที่สูง ถ้าน้ำทะลักเข้าบ้านให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าทันที

- หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำที่เชี่ยว หรือน้ำที่มีความลึกเกินหัวเข่า แต่ถ้าจำเป็นต้องเดินทางในที่ที่มีน้ำท่วม ให้หาไม้เท้าเตรียมไว้ใช้นำทาง เพื่อตรวจสอบความลึกของน้ำ หรือบริเวณที่มีท่อ ร่อง หลุม และต้องคอยระวังสายไฟที่ตกพาดอยู่ในน้ำ

- หลังน้ำลด อย่าเพิ่งใช้ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จนกว่าทุกอย่างจะแห้งสนิท ถ้าไม่มั่นใจควรเรียกช่างมาตรวจสอบเสียก่อน และห้ามจุดไฟใกล้บ้าน เพราะอาจมีแก๊สรั่ว หรือวัตถุไวไฟหลงเหลืออยู่

- ควรตรวจสอบท่อประปาก่อนใช้ เพราะอาจเสียหายจากน้ำท่วมทำให้มีเชื้อโรคปนเปื้อนมาได้.