ค้นหาข้อมูล
ความหมายของธงชาติประเทศเอกวาดอร์ Ecuador
4434 view
 Post Date:  2011-04-11 11:58:06
ความหมายของธงชาติประเทศเอกวาดอร์ Ecuador

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเอกวาดอร์ (Republic of Ecuador)

 

 

เมืองหลวง              กีโต (Quito)

 

ภาษาที่ใช้               สเปน

 

ความเป็นมาของธงชาติ

                เอกวาดอร์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร

                สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีแดงนำมาจากธงของกรันโคลอมเบีย ที่จัดตั้งขึ้นในสมัยที่ได้รับเอกราชจากสเปน สีเหลือง หมายถึง พระอาทิตย์และความมั่งคั่งของประเทศ สีน้ำเงิน หมายถึง ท้องฟ้าและท้องทะเล สีแดง หมายถึง เลือดความกล้าหาญของผู้รักชาติ