ค้นหาข้อมูล
ความหมายของธงชาติประเทศปารากวัย Paraguay
4412 view
 Post Date:  2011-04-11 11:53:33
ความหมายของธงชาติประเทศปารากวัย Paraguay

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐปารากวัย (Republic of Paraguay) 

เมืองหลวง              อาซุนซีออน (Asuncion)

ภาษาที่ใช้               สเปน กวารานี

 

ความเป็นมาของธงชาติ

                ปารากวัยตั้งอยู่ใจกลางทวีปอเมริกาใต้มีทุ่งหญ้าเขตร้อนอันกว้างใหญ่

สีแดง หมายถึง ความยุติธรรม ความรักชาติ ความกล้าหาญ สีขาว หมายถึง สันติภาพและความบริสุทธิ์ สีน้ำเงิน หมายถึง อิสรภาพและระเบียบวินัย ธงด้านหน้าเป็นตราแผ่นดิน ด้านหลังเป็นรูปสิงโต ปารากวัยเป็นประเทศเดียวที่ลวดลายธงชาติด้านหน้าและด้านหลังไม่เหมือนกัน