ค้นหาข้อมูล
ความหมายของธงชาติประเทศซูรินาเม Suriname
4776 view
 Post Date:  2011-04-11 11:50:30
ความหมายของธงชาติประเทศซูรินาเม Suriname

 

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐซูรินาเม (Republic of Suriname)

 

 

เมืองหลวง              ปารามารีโบ (Paramaribo)

 

ภาษาที่ใช้               ดัตช์ ซูรินาเม อังกฤษ

 

ความเป็นมาของธงชาติ

                ซูรินาเมตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าฝนเขตร้อน

                สีเขียว หมายถึง ป่าไม้และความหวัง สีขาว หมายถึง ความยุติธรรมและอิสระภาพ สีแดง หมายถึง ความกระตือรือร้นและความก้าวหน้า รูปดาวสีเหลือง หมายถึง การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศและอนาคตอันสดใส และยังหมายถึงคน 5 กลุ่ม ได้แก่ คนผิวขาว คนผิวดำ คนเลือดผสม คนจีน คนพื้นเมือง