ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศกายอานา Guyana
4736 view
 Post Date:  2011-04-11 11:38:03
ธงชาติประเทศกายอานา Guyana

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา (Cooperative Republic of Guyana)

เมืองหลวง              จอร์จทาวน์ (Georgetown)

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศกายอานา Guyana

 

                กายอานาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ 9 ใน 10 ของพื้นที่เป็นป่าฝนเขตร้อน

                ธงชาติกายอานามีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเรียกว่า “ธนูทอง” สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรมและป่าไม้ สีเหลือง หมายถึง ทรัพยากรแร่ธาตุ สีแดง หมายถึง พลังประชาชน สีขาว หมายถึง แม่น้ำและแหล่งน้ำ สีดำ หมายถึง ความมุ่งมั่นในการสร้างชาติ